dla Pałacu Prezydenckiego ŻÓŁTEGO KAMIENIA JEDYNY DOSTAWCA Slide GRANIT dla Twoich potrzeb NAJLEPSZY DOSTARCZAMY Slide GRANITU PIĘKNO ODKRYJ

Kruszywa drobno granulowane

Kruszywo drobno granulowane otrzymuje się z kruszywa zwykłego (łamanego i żwirowego) przez dodatkowe uszlachetnienie, przeważająca część ziaren ma foremne kształty i zaokrąglone krawędzie. Mieszanki klasyfikowane (sortowane) to kruszywa żwirowo-piaskowe lub łamane, wymieszane w odpowiednich proporcjach uziarnienia, zgodnych z projektem przeznaczenia.

Dostępne wymiary

Kruszywo drobno granulowane [mm]: 0/2 0/5
Kruszywo drobno granulowane płukane [mm]: 0/2